Jak zvolit barvy:

psychologie barev

   Ano, barvy mají schopnost ovlivňovat naše nálady, pocity a emoce. Psychologie barev je studium toho, jak jednotlivé barvy ovlivňují naši psychiku a jaké reakce mohou vyvolat. Existuje mnoho výzkumů a teorií, které se zabývají psychologickými účinky barev.

Například, žlutá barva je často spojována s radostí, energií a optimismem. Může vyvolávat pocit štěstí a výbušného optimismu. Na druhou stranu, přílišná expozice žluté barvě může vyvolávat úzkost nebo podrážděnost.

Modrá barva je často vnímána jako klidná, uklidňující a harmonická. Může působit relaxačně a snižovat stres. Tato barva je spojována s pocitem míru a chladu. Přílišná expozice modré barvě však může mít opačný účinek a vyvolávat pocit chladu a osamělosti.

Další barvy, jako je červená, zelená, oranžová nebo fialová, mají také své specifické psychologické účinky a jsou často spojovány s určitými emocemi a pocity. Například červená barva je často vnímána jako stimulující, vášnivá nebo agresivní, zatímco zelená barva je spojována s přírodou, harmonií a svěžestí.

Je však důležité si uvědomit, že vnímání barev je také ovlivněno individuálními zkušenostmi, kulturou a osobními preferencemi. Každý člověk může mít odlišnou psychologickou reakci na různé barvy. Je proto důležité vzít v úvahu kontext a individuální vnímání při výběru barev pro různé prostředí, včetně interiérů.

Různá témata, která jsou v této oblasti zajímavá, zahrnují:

 • Významy barev
 • Jak barvy ovlivňují fyziologické reakce
 • Emocionální reakce na barvu
 • Faktory, které ovlivňují preference barev
 • Kulturní rozdíly ve významech a asociacích různých barev
 • Zda barvy mohou ovlivnit duševní zdraví
 • Jak mohou barvy ovlivnit chování
 • Způsoby, jak lze barvy využít k podpoře pohody
 • Jak lze použít barvy ke zlepšení bezpečnosti a navrhnout optimálnější domácí a pracovní prostředí
Barevné odstíny vzorník, vzorník barev, jak vybrat barvy

Vliv barev na naši psychiku

Barva má takový vliv na naše tělo a mysl z několika důvodů. Za prvé, naše vnímání barev je spojeno s fyziologickými reakcemi. Když vidíme určitou barvu, naše oči přijímají světelné vlny a tyto signály jsou přenášeny do mozku, který interpretuje a reaguje na tyto informace.

Fyziologické účinky barev jsou často spojovány se stimulací nervového systému. Například červená barva byla spojována se zvýšením srdečního tepu a krevního tlaku, zatímco modrá barva může mít opačný účinek a působit uklidňujícím a snižujícím krevní tlak.

Psychologické účinky barev jsou také důležité. Různé barvy mohou vyvolávat různé emoce, nálady a pocity. Například teplé barvy jako červená a oranžová jsou často spojovány s pocitem energie, vášně a vitality. Studené barvy jako modrá a fialová jsou často vnímány jako klidné, relaxační a vyvolávají pocit chladu.

Navíc, barvy jsou často spojovány s určitými významy a symbolikou v různých kulturách a společnostech. Například červená může být spojována s láskou a vášní, zatímco bílá může symbolizovat čistotu a mír.

Je také třeba zmínit, že vnímání barev může být ovlivněno individuálními zkušenostmi, kulturou a osobními preferencemi. Některé univerzální významy barev mohou být společné, ale existuje také velká variabilita ve vnímání barev mezi jednotlivci.

Celkově lze říci, že barvy mají mocný vliv na naši psychiku a fyziologii. Jsou schopny vyvolat různé emoce, nálady a pocity, a proto jsou významným aspektem designu, umění a komunikace.

Nejčastější symbolické význami spojované s barvami

 

 • Červená: Vášeň, vzrušení, láska

   

 • Růžová: Jemná, rezervovaná, zemitá

   

 • Fialová: Tajemná, vznešená, okouzlující

   

 • Modrá: Moudrost, naděje, rozum, mír

   

 • Zelená: Příroda, růst, svěžest

   

 • Žlutá: Naděje, radost, nebezpečí

   

 • Oranžová: Teplo, laskavost, radost

   

 • Bílá: Pravda, lhostejnost

   

 • Černá: Vznešená, tajemná, chladná

 

Jedna studie z roku 2020, která zkoumala emocionální asociace 4 598 lidí z 30 různých zemí, zjistila, že lidé si běžně spojují určité barvy se specifickými emocemi. Podle výsledků studie:

 • Černá : 51 % respondentů spojovalo černou barvu se smutkem

 • lá : 43 % lidí si bílou barvu spojuje s úlevou

 • Červená : 68 % spojuje červenou s láskou

 • Modrá : 35 % spojeno s modrou barvou s pocity úlevy
   
 • Zelená : 39 % zelené barvy souvisí se spokojeností

 • Žlutá : 52 % má pocit, že žlutá znamená radost

 • Fialová : 25 % uvedlo, že spojuje fialovou s potěšením

 • Hnědá : 36 % spojuje hnědou s odporem

 • Oranžová : 44 % spojených pomerančů s radostí

 • Růžová : 50 % růžová je spojena s láskou

Zdroj: https://www.verywellmind.com/color-psychology-2795824